Genealogie van de familie Herbschleb


  In 1936/1937 heeft Marinus Herbschleb naar de oorsprong van onze familienaam gezocht en zijn bevindingen gepubliceerd in "STAMBOOM van de familie HERBSCHLEB". Citaten uit dit boekje staan tussen aanhalingstekens. Afstammelingen van de eerste Herbschleb hebben tot in 1936 in Mühlhausen gewoond en van daar uit zijn familieleden naar Amerika, Nederland, Zwitserland en andere Duitse steden vertrokken.
Als er geen jaar van overlijden vermeld staat betekent dat hetzij de betrokkene leeft nog, hetzij is spoorloos vertrokken (of ik ben niet zo goed op de hoogte).

ouders onbekend
Johann Nicolaus Herbsleben 1620 - 1676
"De eerste inschrijving, die men in de Kerkboeken van Mühlhausen heeft kunnen vonden, betreft het
huwelijk in 1645 van Hans Nickel met Catharina, beiden zonder familienaam. Hans Nickel gaf bij zijn huwelijk
op, afkomstig te zijn uit Herbsleben, een dorp in Thüringen en van beroep te zijn Hofmeister am Brückenhof,
het gewezen Kloster am Brücken, dat bij de Hervorming als slot is ingericht. Het jaar van geboorte wordt
opgegeven als 1620, met een vraagteken. Omtrent het geboortejaar heeft men, nòch te Mühlhausen, nòch
te Herbsleben zekerheid kunnen verkrijgen."
"De vraag rijst, of iemand uit een dorp ... op 25-jarigen leeftijd Hofmeister ... kan zijn."
"Deze Hans Nickel noemde zizh later Johann Nicolaus Herbsleben en zijn kinderen zijn ook onder dezen
familienaam ingeschreven. In den aanvang bestond er echter wel eens verwarring in de spelling, want de
namen Hersleben, Herbstleben en Herskleb kwamen ook voor."
In de Mühlhäuser Bürgerliste van 1599 komen de volgende Nickels voor:
Christoph, hintern Allerheiligen
Christoph, Judengasse
Franz, St. Georgi
Hans, St. Nikolai
Martin, St. Martini
Wolff, Jacobsgasse
Daniels Weib, St. Nicolai
Op een totaal van 1663 slechts 7 maal.
De namen Hans en Christoph kwamen dus reeds bij de familie Nickel voor. Het schrijven van Herskleb met
een 'k' duidt m.i. op een harde gutturale uitspraak van de 'ch', hetgeen meer wijst in de richting van een
hebreeuwse naam dan een duitse. Ooit heb ik een Israëlische ontmoet, die mij vertelde dat één van haar
ooms Herbschleb als voornaam had! Mühlhausen was een "Reichstadt" waar de joden redelijk veilig waren
onder directe bescherming van de keizer. Veel van deze joden waren administrateurs aan het plaatselijke hof,
z.g. Hofjuden; en er was een Judengasse. Kortom, ik denk dat de naam een oudere hebreeuwse naam is, die
zoiets betekent als "de briljante rabbi", die de familie in het geheim handhaafde om pas na de vrede van
Munster (1648) er mee voor de dag te komen. Dat Herbsleben is slechts een maskerade geweest.
Dat Marinus Johannes in 1937 niet in joodse richting gezocht heeft in Duitsland ligt voor de hand!
kinderen: Johann Andreas, George, Christianus


ouders: Johann Nicolaus x Catharina
Johann Andreas Herbsleben 1647 - 1708
kinderen: Zacharias Christianus, Andreas, Johannes Christoph, Christianus


ouders: Johann Nicolaus x Catharina
George Herbsleben 1649 -


ouders: Johann Nicolaus x Catharina
Christianus Herbsleben 1653 - 1678
Ongehuwd overleden.


vader: Johann Andreas
Zacharias Christianus Herbsleb 1678 -


vader: Johann Andreas
Andreas Herbsleb 1682 -


vader: Johann Andreas
Johannes Christoph Herbsleb 1685 -


vader: Johann Andreas
Christianus Herbschleb 1687 - 1734
De eerste Herbschleb.
kinderen: Johann Christian, Georg Christoph


vader: Christianus
Johann Christian Herbschleb 1724 - 1807
Stamvader van de nederlandse tak via zijn kleinzoon Johann Gottfried en zijn zoon Friedrich Christoph.
kinderen: Johann Christoph, Georg Christoph, Ernst Godfried, Georg Christian, Adolph Christian, Friedrich Christoph, Johann Christoph


vader: Christianus
Georg Christoph Herbschleb 1734 - 1763


vader: Johann Christian
Johann Christoph Herbschleb 1759 - 1772


vader: Johann Christian
Georg Christoph Herbschleb 1761 -


ouders onbekend
Catharina -
1645 getrouwd met Hans Nickel
kinderen: Johann Andreas, George, Christianus


vader: Johann Christian
Ernst Godfried Herbschleb 1763 - 1829
kind: Georg Christian


vader: Ernst Godfried
Georg Christian Herbschleb 1801 - 1889


vader: Johann Christian
Georg Christian Herbschleb 1766 - 1813
kinderen: Johann Christoph, Johann Gottfried


vader: Georg Christian
Johann Christoph Herbschleb 1803 - 1807


vader: Georg Christian
Johann Gottfried Herbschleb 1807 - 1867
Geboren in Mühlhausen, overleden in Amsterdam; slager; getrouwd met ene van der Boon van Warendorf uit
een familie die onder Willem V naar Frankrijk gegaan was, vandaar de franse namen bij de nakomelingen.
kinderen: George Christiaan, Jean Frederik, Ernst David


vader: Johann Christian
Adolph Christian Herbschleb 1768 - 1772


vader: Johann Christian
Friedrich Christoph Herbschleb 1769 - 1835
Ging omstreeks 1800 naar Amsterdam.
kinderen: Johan Christiaan, Ernst Frederik


vader: Johann Christian
Johann Christoph Herbschleb 1773 - 1855
kinderen: Johann Christoph, Carl Christoph, Wilhelm Gottfried


vader: Johann Christoph
Johann Christoph Herbschleb 1816 - 1892
kinderen: Karl Christoph, Christian Gottfried, Ernst Gottfried, Johann Bernhard, Herman Christoph Gottfried


vader: Johann Christoph
Carl Christoph Herbschleb 1822 -
naar Amerika


vader: Johann Christoph
Wilhelm Gottfried Herbschleb 1826 - 1899
kind: Carl Benjamin


vader: Wilhelm Gottfried
Carl Benjamin Herbschleb 1855 -
kinderen: Carl Wilhelm Paul, Walter Rudolph Carl


vader: Carl Benjamin
Carl Wilhelm Paul Herbschleb 1884 - 1885


vader: Carl Benjamin
Walter Rudolph Carl Herbschleb 1888 - 1917


vader: Johann Christoph
Karl Christoph Herbschleb 1844 - 1927
kinderen: Paul Richard, Hermann Alfred, Albert Robert


vader: Johann Christoph
Christian Gottfried Herbschleb 1847 - 1890
Zwitserland


vader: Johann Christoph
Ernst Gottfried Herbschleb 1850 - 1902


vader: Johann Christoph
Johann Bernhard Herbschleb 1852 - 1912


vader: Johann Christoph
Herman Christoph Gottfried Herbschleb 1855 - 1855


vader: Karl Christoph
Paul Richard Herbschleb 1876 - 1915
Berlijn


vader: Karl Christoph
Hermann Alfred Herbschleb 1879 -
kind: Karl Heinz


vader: Hermann Alfred
Karl Heinz Herbschleb 1910 -


vader: Karl Christoph
Albert Robert Herbschleb 1883 -
Gotha
kinderen: Werner Georg, Hans Gerhard


vader: Albert Robert
Werner Georg Herbschleb 1909 -


vader: Albert Robert
Hans Gerhard Herbschleb 1911 -
kind: Horst


vader: Hans Gerhard
Horst Herbschleb -


vader: Johann Gottfried
George Christiaan Herbschleb 1836 - 1857


vader: Johann Gottfried
Jean Frederik Herbschleb 1841 - 1907
notaris in Amsterdam
kinderen: Jean Frédéric, Jean Auguste, George Chrétien, Marinus Johannes, Anton Johan, David


vader: Johann Gottfried
Ernst David Herbschleb 1844 - 1849


vader: Jean Frederik
Jean Frédéric Herbschleb 1876 - 1959
kind: Jan Frederik


vader: Jean Frédéric
Jan Frederik Herbschleb 1913 -
kinderen: Jan Frederik, Cornelis Leendert, Albert Gustaaf


vader: Jan Frederik
Jan Frederik Herbschleb 1948 -


vader: Jan Frederik
Cornelis Leendert Herbschleb 1949 -


vader: Jan Frederik
Albert Gustaaf Herbschleb 1953 -


vader: Jean Frederik
Jean Auguste Herbschleb 1879 - 1939


vader: Jean Frederik
George Chrétien Herbschleb 1880 - 1932
kind: Jan Frederik


vader: George Chrétien
Jan Frederik Herbschleb 1909 - 1931


vader: Jean Frederik
Marinus Johannes Herbschleb 1883 - 1939
Ned. Handelmij te Shanghai. De maker van de stamboom in 1936/1937.
kind: Jan Frederik


vader: Marinus Johannes
Jan Frederik Herbschleb 1923 - 1977
kinderen: Hans Nicolaas, Robert Jan


vader: Jan Frederik
Hans Nicolaas Herbschleb 1957 -


vader: Jan Frederik
Robert Jan Herbschleb 1960 -


vader: Jean Frederik
Anton Johan Herbschleb 1891 - 1944
kind: Joannes Anton


vader: Anton Johan
Joannes Anton Herbschleb 1923 -
kinderen: Anton Johan Hendrik, Robbert Johan


vader: Joannes Anton
Anton Johan Hendrik Herbschleb 1955 -


vader: Joannes Anton
Robbert Johan Herbschleb 1960 -


vader: Jean Frederik
David Herbschleb 1895 - 1973


vader: Friedrich Christoph
Johan Christiaan Herbschleb 1807 - 1859
kinderen: Johan Frederik, Ernst Frederik


vader: Johan Christiaan
Johan Frederik Herbschleb 1838 - 1905
banketbakker
kinderen: Johan Christiaan, Nicolaas Jacobus Ernst Willem, Ernst Frederik, Marinus Pieter Paulus Gerardus, Henry Titien, Aloysius Joannes


vader: Johan Christiaan
Ernst Frederik Herbschleb 1849 - 1933
kinderen: Ernst Frederik, Albert, Alida Johanna Alberdina, Christina Henriette, Nicolaas Jacobus Ernst Willem


vader: Johan Frederik
Johan Christiaan Herbschleb 1875 - 1935
2e concertmeester Concertgebouw
kind: Tom


vader: Johan Christiaan
Tom Herbschleb 1925 -
kind: Melvin Thomas


vader: Tom
Melvin Thomas Herbschleb 1960 -


vader: Johan Frederik
Nicolaas Jacobus Ernst Willem Herbschleb 1876 - 1922


vader: Johan Frederik
Ernst Frederik Herbschleb 1877 - 1944
kind: Ernst Frederik


vader: Ernst Frederik
Ernst Frederik Herbschleb 1919 - 1986
kinderen: Marina Celina, Anneke Christina, Ernst Frederik


vader: Ernst Frederik
Ernst Frederik Herbschleb 1951 -


vader: Johan Frederik
Marinus Pieter Paulus Gerardus Herbschleb 1883 - 1936
kind: Marinus Barend


vader: Marinus Pieter Paulus Gerardus
Marinus Barend Herbschleb 1919 - 1963


vader: Johan Frederik
Henry Titien Herbschleb 1888 - 1949


vader: Johan Frederik
Aloysius Joannes Herbschleb 1894 - 1959
kind: Oscar Walter


vader: Aloysius Joannes
Oscar Walter Herbschleb 1931 - 1972


vader: Friedrich Christoph
Ernst Frederik Herbschleb 1809 - 1848
kinderen: Ernst Frederik, Johan George, Christiaan Karel


vader: Ernst Frederik
Ernst Frederik Herbschleb 1840 - 1861


vader: Ernst Frederik
Johan George Herbschleb 1842 - 1902
kinderen: Pieter Jan, Johan George, Ernst Frederik


vader: Johan George
Pieter Jan Herbschleb 1878 - 1897


vader: Johan George
Johan George Herbschleb 1882 - 1961


vader: Johan George
Ernst Frederik Herbschleb 1889 - 1931


vader: Ernst Frederik
Christiaan Karel Herbschleb 1844 - 1920
slager
kind: Ernst Frederik


vader: Christiaan Karel
Ernst Frederik Herbschleb 1873 - 1956
Luth. predikant


ouders onbekend
Alberdina Johanna Alida Storm 1870 - 1910
kinderen: Ernst Frederik, Albert, Alida Johanna Alberdina, Christina Henriette, Nicolaas Jacobus Ernst Willem


ouders onbekend
Ernst Justus Otto 1872 - 1960
kinderen: Hans Heinrich Ernst, Ernst Justus, Maria Elisabeth, Friedrich Wilhelm, Caroline Emma


ouders onbekend
Caroline Emma Grau 1878 - 1952
kinderen: Hans Heinrich Ernst, Ernst Justus, Maria Elisabeth, Friedrich Wilhelm, Caroline Emma


ouders: Ernst Justus x Caroline Emma
Hans Heinrich Ernst Otto 1902 -


ouders: Ernst Justus x Caroline Emma
Ernst Justus Otto 1903 - 1944
kind: Ernst Justus


vader: Ernst Justus
Ernst Justus Otto 1941 -


ouders: Ernst Justus x Caroline Emma
Maria Elisabeth Otto 1905 -


ouders: Ernst Justus x Caroline Emma
Friedrich Wilhelm Otto 1908 -


ouders: Ernst Justus x Caroline Emma
Caroline Emma Otto 1910 - 1986
kinderen: Emma, Ernst Frederik, Christina Henriette, Emilie Hélène Louise, Nicolaas Jacobus Ernst Willem, Johan Nicolaas


ouders: Ernst Frederik x Alberdina Johanna Alida
Ernst Frederik Herbschleb 1903 - 1973
kinderen: Els, Hanna


vader: Ernst Frederik
Els Herbschleb -


vader: Ernst Frederik
Hanna Herbschleb -


ouders: Ernst Frederik x Alberdina Johanna Alida
Albert Herbschleb 1904 - 1962
kinderen: Frits, Tom, Betty, Nel


vader: Albert
Frits Herbschleb 1932 -


vader: Albert
Tom Herbschleb 1936 -


vader: Albert
Betty Herbschleb 1941 -


vader: Albert
Nel Herbschleb 1939 -


ouders: Ernst Frederik x Alberdina Johanna Alida
Alida Johanna Alberdina Herbschleb 1905 - 1992


ouders: Ernst Frederik x Alberdina Johanna Alida
Christina Henriette Herbschleb 1908 - 1991
kind: Christina Henriette


moeder: Christina Henriette
Christina Henriette Sturm 1948 -


ouders: Nicolaas Jacobus Ernst Willem x Caroline Emma
Emma Herbschleb 1937 -
ongehuwd
kinderen: Adam Eduard Mordechai, Clara Deborah Elisabeth


moeder: Emma
Adam Eduard Mordechai Herbschleb 1967 -
kind: Jeffrey


ouders: Ernst Frederik x Alberdina Johanna Alida
Nicolaas Jacobus Ernst Willem Herbschleb 1909 - 1993
kinderen: Emma, Ernst Frederik, Christina Henriette, Emilie Hélène Louise, Nicolaas Jacobus Ernst Willem, Johan Nicolaas


moeder: Emma
Clara Deborah Elisabeth Herbschleb 1972 -


ouders: Nicolaas Jacobus Ernst Willem x Caroline Emma
Ernst Frederik Herbschleb 1940 -
kinderen: Svenja Ingrid Elly, Andreas Ernst Nicolaas


ouders onbekend
Ingrid Helga Baumann 1943 -
kinderen: Svenja Ingrid Elly, Andreas Ernst Nicolaas


ouders onbekend
Heide Christine (Christel) Wohlfarth 1966 -
kinderen: Kilian Nicolaas, Selina


ouders: Andreas Ernst Nicolaas x Heide Christine (Christel)
Kilian Nicolaas Herbschleb 1993 -


ouders: Ernst Frederik x Ingrid Helga
Svenja Ingrid Elly Herbschleb 1965 -
getrouwd met Patrick Fenne
kinderen: Miriam Liliana, Silja Ingrid


ouders: Nicolaas Jacobus Ernst Willem x Caroline Emma
Christina Henriette Herbschleb 1943 -
kinderen: Eduard Victor Nicolaas, Caroline Emma, Wilhelm Lambertus


ouders onbekend
Eduard Gijsbertus Smeets 1941 -
Gijs
kinderen: Eduard Victor Nicolaas, Caroline Emma, Wilhelm Lambertus


ouders: Eduard Gijsbertus x Christina Henriette
Eduard Victor Nicolaas Smeets 1976 -


ouders: Eduard Gijsbertus x Christina Henriette
Caroline Emma Smeets 1979 -


ouders: Eduard Gijsbertus x Christina Henriette
Wilhelm Lambertus Smeets 1982 -
Wilbert


ouders: Nicolaas Jacobus Ernst Willem x Caroline Emma
Emilie Hélène Louise Herbschleb 1944 -
Lily
kinderen: Wanda Caroline, Peter Herman, Marc Jacobus


ouders onbekend
Herman Gerrit Hondorp 1947 - 1994
kinderen: Wanda Caroline, Peter Herman, Marc Jacobus


ouders: Herman Gerrit x Emilie Hélène Louise
Wanda Caroline Hondorp 1967 -


ouders: Herman Gerrit x Emilie Hélène Louise
Peter Herman Hondorp 1968 -


ouders: Herman Gerrit x Emilie Hélène Louise
Marc Jacobus Hondorp 1973 -


ouders: Nicolaas Jacobus Ernst Willem x Caroline Emma
Nicolaas Jacobus Ernst Willem Herbschleb 1948 - 1992
kind: Nicolaas Jacobus Ernst Willem


ouders onbekend
Maria Lage -
kind: Nicolaas Jacobus Ernst Willem


ouders: Nicolaas Jacobus Ernst Willem x Maria
Nicolaas Jacobus Ernst Willem Herbschleb 1979 -


ouders: Nicolaas Jacobus Ernst Willem x Caroline Emma
Johan Nicolaas Herbschleb 1938 -
ex-echtgenoot van Anita Kinébanian; ex-echtgenoot van Marguérite Hilarius; echtgenoot van Anna Elizabeth
Hage.Maker van deze homepage.
kinderen: Barbara, Jurgen


ouders onbekend
Dertard Vahè Kinébanian 1912 - 1993
uit Istanboel
kind: Anita


ouders onbekend
Petronella C. Riphagen 1913 - 1998
kind: Anita


ouders: Dertard Vahè x Petronella C.
Anita Kinébanian 1939 -
ex-echtgenote van Johan Nicolaas
kinderen: Barbara, Jurgen


ouders: Johan Nicolaas x Anita
Barbara Herbschleb 1968 -
kind: Fos


ouders onbekend
Mathijs Hage 1912 -
kind: Anna Elizabeth


ouders onbekend
Anna Elizabeth van der Werff 1910 - 1991
kind: Anna Elizabeth


ouders: Mathijs x Anna Elizabeth
Anna Elizabeth Hage 1942 -
ex-echtgenote van Lou Korte; echtgenote van Johan Nicolaas Herbschleb
kinderen: Helena Elizabeth, Paula Maria, Ingrid


ouders: Johannes Leonardus Louis x Helena
Louis Paulus Korte 1936 - 2000
ex-echtgenoot van Anna Elizabeth Hage
kinderen: Helena Elizabeth, Paula Maria, Ingrid


ouders: Louis Paulus x Anna Elizabeth
Helena Elizabeth Korte 1964 -
Els
kinderen: Mathilde Sonna Elizabeth, Lieke Martha Sophie


ouders: Louis Paulus x Anna Elizabeth
Paula Maria Korte 1965 -
kind: Sem


ouders: Louis Paulus x Anna Elizabeth
Ingrid Korte 1970 -
kind: Sanna Marianne


ouders: Jurgen x Helena Elizabeth
Mathilde Sonna Elizabeth Herbschleb 1993 -


ouders onbekend
Helena Gmelig Meijling 1899 - 1980
kind: Louis Paulus


ouders onbekend
Johannes Leonardus Louis Korte - 1962
kind: Louis Paulus


ouders: Ernst Frederik x Ingrid Helga
Andreas Ernst Nicolaas Herbschleb 1964 -
kinderen: Kilian Nicolaas, Selina


ouders: Johan Nicolaas x Anita
Jurgen Herbschleb 1965 -
zie Els Korte
kinderen: Mathilde Sonna Elizabeth, Lieke Martha Sophie


ouders onbekend
Patrick Jenne -
kinderen: Miriam Liliana, Silja Ingrid


ouders: Patrick x Svenja Ingrid Elly
Miriam Liliana Jenne 1995 -


ouders: Andreas Ernst Nicolaas x Heide Christine (Christel)
Selina Herbschleb 1995 -


ouders: Jurgen x Helena Elizabeth
Lieke Martha Sophie Herbschleb 1997 -


ouders: Patrick x Svenja Ingrid Elly
Silja Ingrid Jenne 1997 -


ouders onbekend
Debbie -
getrouwd met Adam
kind: Jeffrey


ouders: Adam Eduard Mordechai x Debbie
Jeffrey Herbschleb 1997 -


ouders: Dennis x Ingrid
Sanna Marianne Grooters 1998 -


ouders onbekend
Dennis Grooters 1969 -
zie Ingrid Korte
kind: Sanna Marianne


ouders onbekend
Glenn Axt 1961 -
zie Paula Korte
kind: Sem


ouders: Glenn x Paula Maria
Sem Axt 1998 -


ouders onbekend
Geert van der Meer 1968 -
kind: Fos


ouders: Geert x Barbara
Fos van der Meer 2000 -


ouders onbekend
Florentien Alexandra Simon Thomas -


ouders: Robert x Floor
Daan Frederik Herbschleb 1989 -


ouders: Robert x Floor
Thamar Pauline Herbschleb 1990 -


ouders: Robert x Floor
Bob Cornelis Herbschleb 1992 -


ouders: Robert x Floor
Hannah Florence Herbschleb 1995 -


vader: Ernst Frederik
Marina Celina Herbschleb 1945 -


vader: Ernst Frederik
Anneke Christina Herbschleb 1949 -Correcties en aanvullingen:

je naam: